Khidmat


PEJABAT FAMA NEGERI PAHANG
Km 9 Jalan Gambang
25150 Kuantan,
Pahang Darul Makmur

Tel : 09-536 6110 / 536 6113 / 536 6114 / 536 6115

Faks : 09-536 6106 / 536 6109

Sumber : http://www.fama.gov.my/web/pub/visi-misi-dan-objektif