Khidmat


Pengurus Besar FELDA Wilayah Kuantan,
Pejabat FELDA Wilayah Kuantan, Bandar Indera Mahkota,
25200 Kuantan, Pahang Darul Makmur
Tel : 09-5733684, 09-5733533, 09-5733030
Faks : 09-5733633

Pengurus Besar FELDA Wilayah Jengka,
Pejabat FELDA Wilayah Jengka,
26400 Bandar Jengka, Pahang Darul Makmur
Tel : 09-4718400, 09-4718401, 09-4718402
Faks : 09-4718543

Pengurus Besar FELDA Wilayah Mempaga,
Pejabat FELDA Wilayah Mempaga,
Feldajaya Timur Mempaga,
28600 Karak, Pahang Darul Makmur
Tel : 09-2234712, 06-2233543

Faks : 09-2232517

Sumber : http://www.felda.net.my/index.php