PENGENALAN

 • Bizzakat.my adalah satu direktori yang menyenaraikan para peniaga atau usahawan di negeri Pahang yang mempunyai rekod pembayaran zakat di Pusat Kutipan Zakat Pahang.
 • Para usahawan yang disenaraikan ini terdiri daripada pelbagai jenis perniagaan meliputi makan dan minum, barangan serta perkhidmatan dari setiap daerah atau kawasan di negeri Pahang.
 • Mereka yang disenaraikan ini dinamakan Usahawan Zakat Pahang atau UZP. Setiap UZP akan dipaparkan di dalam ‘Bizzakatʼ berserta dengan maklumat asas yang lengkap bagi memudahkan orang ramai mengenali, mengunjungi dan berurusan dengan UZP ini.

OBJEKTIF BIZZAKAT

 • Menyediakan promosi secara percuma dan eksklusif kepada peniaga atau usahawan sebagai penghargaan membayar zakat di negeri Pahang.
 • Menyediakan kemudahan kepada masyarakat umum di negeri Pahang mahupun di luar Pahang berurus niaga (membeli barang atau mendapatkan perkhidmatan) secara mudah dari kalangan pembayar zakat dengan moto ‘Lebih Terjamin, Lebih Berkat’.
 • Menjadi daya tarikan kepada usahawan dan peniaga untuk memahami dan menunaikan ibadah zakat, khususnya zakat perniagaan.

MATLAMAT

(Kepada Para Peniaga atau UZP)

 • Dalam menzahirkan erti sebenar Nilai Murni PKZ yang ke 3, iaitu ‘Penyayangʼ, PKZ menganggap kesemua pembayar zakat adalah orang yang dikasihi oleh Allah SWT kerana mereka adalah orang yang mentaati perintah Allah. Mereka ( orang-orang yang membayar zakat ) adalah orang-orang yang terpilih, dikurniakan rezeki oleh Allah SWT sehingga mereka dapat membayar zakat.
 • Apabila kita mengasihi atau ‘menyayangi para pembayar zakat ini, maka mudah-mudahan kita juga turut dikasihi oleh Allah SWT.
 • Justeru itu, PKZ mewujudkan ‘BizZakatʼ dengan harapan agar para ‘Usahawanʼ yang telah melunaskan tanggungjawab dengan membayar ‘Zakat Perniagaanʼ akan terus mendapat keberkatan dalam perniagaan mereka.
 • Semoga perniagaan mereka terus berkembang dan bayaran zakat mereka juga akan bertambah dari semasa ke semasa.

(Kepada Pengguna)

 • Orang ramai atau pengguna perlu diperkenalkan kepada ahli UZP ini. Orang ramai perlu diberi kefahaman bahawa Usahawan Zakat Pahang ini adalah orang-orang atau perniagaan yang seharusnya didahulukan dalam menjalankan urusniaga. Ini adalah kerana, usahawan-usahawan ini telah melaksanakan satu amanah yang besar dan utama dalam mengendalikan harta mereka iaitu membayar zakat.
 • Para pengguna perlulah meyakini orang-orang yang melaksanakan perintah Allah ini adalah orang-orang yang mempunyai akhlak yang mulia, jujur, ikhlas dan amanah dalam berjual beli dan menyediakan perkhidmatan.

KONSEP BIZZAKAT

 • BizZakat menyenaraikan para ahli UZP di dalam sebuah direktori dan yang boleh dicapai melalui pelbagai bentuk termasuk aplikasi ‘mudah alih’.
 • Maklumat yang lengkap disediakan meliputi gambar premis, navigasi, keterangan produk atau perkhidmatan, cara-cara untuk menghubungi dan lain-lain.
 • Perniagaan dan perkhidmatan UZP diklafikasikan dalam 5 kategori utama iaitu;
  1. Makanan dan minuman.
  2. Peruncitan
  3. Pertanian dan ternakan.
  4. Perkhidmatan
  5. Kontraktor
  Setiap kategori pula mempunyai beberapa pecahan atau sub kategori.
 • Satu lagi kategori yang istimewa ( kategori vi ) ialah kategori Usahawan Asnaf. Usahawan Asnaf adalah usahawan yang mendapat bantuan modal daripada dana wang zakat oleh Majlis Ugama Islam Pahang. Melalui bantuan modal, bantuan peralatan, latihan dan bimbingan, Usahawan Asnaf ini mula berniaga atau meningkat perniagaan masing-masing. Mereka ini sangat perlu dibantu agar perniagaan mereka dapat berkembang maju.
 • Para usahawan atau peniaga tidak dikenakan sebarang ‘caj’ untuk disenaraikan dalam direktori Bizzakat.my ini melainkan perlu mempunyai rekod dengan Pusat Kutipan Zakat Pahang sahaja.

RUMUSAN

 • Adalah diharapkan agar para peniaga dan usahawan zakat Pahang dapat meningkatkan dan meluaskan perniagaan masing-masing melalui BizZakat ini.
 • Masyarakat umum samada penduduk negeri Pahang atau luar Pahang boleh mendapat kemudahan daripada ‘applikasi’ BizZakat melalui pautan mudah serta keterangan yang disediakan.
 • Dengan penggunaan meluas ‘BizZakat’ adalah diharapkan agar kesedaran untuk membayar zakat khususnya zakat perniagaan akan terus berkembang subur.

DATO' HAJI HALIDAN BIN MD DAUD

Pengurus Besar Kanan

Pusat Kutipan Zakat Pahang

01 Mac 2017 / 02 Jamadilakhir 1483H