FAQ

Bizzakat (Usahawan)

Bizzakat adalah satu direktori yang menyenaraikan para peniaga atau usahawan di negeri Pahang yang mempunyai rekod pembayaran zakat di Pusat Kutipan Zakat Pahang. selanjutnya…

Semua usahawan samada yang menjual barangan atau produk atau yang menyediakan perkhidmatan adalah layak menjadi ahli bizzakat.


1. Sekiranya telah membayar zakat di Pusat Kutipan Zakat Pahang, anda layak secara automatik.
2. Sekiranya belum pernah membayar zakat di Pusat Kutipan Zakat Pahang, anda hanya perlu lengkapkan maklumat di menu “Sertai Kami

Anda hanya perlu lengkapkan maklumat perniagaan anda di menu “Sertai Kami

Ada 3 Kemungkinan

  1. Pembayaran Zakat tidak dinyatakan sebagai zakat perniagaan.
  2. Maklumat perniagaan anda kurang lengkap.
  3. Membuat bayaran zakat di negeri lain.

Sekiranya perkara tersebut berlaku sila bagi “maklumbalas” dengan kadar segera.

Usahawan yang belum wajib berzakat disebabkan masih tidak memenuhi syarat wajib zakat iaitu tidak cukup nisab atau tak cukup haul, boleh menjadi ahli Bizzakat dengan membuat permohonan dan melengkapkan maklumat di “Sertai Kami“.

Setelah disenaraikan sebagai ahli bizzakat, apabila telah memenuhi kedua-dua syarat tersebut hendaklah segera menunaikan zakat.

Setiap Usahawan yang tersenarai di Bizzakat akan dipanggil “Usahawan Zakat Pahang” dan akan diberi “No Ahli” contoh “UZP 3784”.

Setiap Ahli Usahawan Zakat Pahang akan dipaparkan

  • 3 keping gambar sama ada gambar produk, perkhidmatan yang diberi, tanda nama atau premis (boleh ditukar bila-bila masa sahaja)
  • Nombor telefon atau nombor “whatsapp”
  • Alamat dan lokasi premis
  • Alamat Media sosial seperti ‘Facebook” dan “Website”
  • Keterangan lanjut berkenaan bisnes anda

Bizzakat (Pengguna)

Bizzakat adalah satu direktori yang menyenaraikan para peniaga atau usahawan di negeri Pahang yang mempunyai rekod pembayaran zakat di Pusat Kutipan Zakat Pahang. selanjutnya…
PASTINYA HALAL, PASTINYA BERKAT

Taip apa saja di ruangan Apa Yang Dicari?

Atau
anda boleh pilih “Kategori” kemudian pilih “Daerah” dan pilih mana-mana usahawan yang diingini, anda juga boleh terus buat panggilan atau hubungi melalui “wahtsapp” sertai buka “maps” atau “waze” untuk ke lokasi premis usahawan pilihan anda.

Zakat Perniagaan

Zakat adalah Rukun Islam, manakala perniagaan pula adalah salah satu punca rezeki yang menyumbang kepada pemilikan harta dan termasuk dalam kategori harta Wajib Zakat.

Semua jenis perniagaan selagimana ia mengedalikan urusniaga yang halal adalah tertakluk kepada kewajipan zakat.
Perniagaan itu yang berasaskan pembuatan, perkhidmatan, pembekalan, pertanian atau sebagainya, secara “direct sale” atau “online” samada berdaftar atau tidak, sepenuh masa atau “partime”.

Semua bentuk perniagaan sama ada dalam bentuk persendirian, perkongsian sesama Islam atau perkongsian dengan bukan Islam, perniagaan didaftar sebagai syarikat, koperasi atau sebagainya adalah tertakluk kepada kewajipan Zakat.

Perniagaan yang dikongsi bersama bukan Islam tetap diwajipkan zakat selagimana ia menjalankan perniagaan yang Halal.

Kewajipan Zakat hanya ke atas peratusan milik muslim sahaja.

Pengiraan zakat perniagaan yang lebih tepat adalah berdasarkan Penyata Kewangan

Perniagaan Yang Memiliki Penyata Kewangan.

Kiraan Zakat akan merujuk kepada “Kunci Kira-Kira” atau “Statement Of Financial Position”. Kaedah kiraannya adalah seperti berikut :

ASET SEMASA (tolak) LIABILITI SEMASA = ASET SEMASA BERSIH (darab) 2.5% = JUMLAH ZAKAT
atau tekan di sini

Perniagaan Yang Tiada Penyata Kewangan.

Sekiranya perniagaan melibatkan ada stok barangan jualan seperti kedai runcit, kedai pakaian dan sebagainya, kiraan zakat adalah seperti di atas.

Manakala bagi perniagaan yang tiada stok barangan jualan seperti kedai makan, kontraktor, kedai dobi dan sebagainya, kiraan zakat adalah:

JUALAN SETAHUN (tolak) KOS OPERASI SETAHUN = UNTUNG KASAR (darab) 2.5% = JUMLAH ZAKAT

Mesti buat pengiraan atau taksiran bagi tahun-tahun perniagaan yang telah lepas.
Sekiranya mencukupi nisab, maka wajib dikeluarkan Zakat bagi tahun tersebut.

Jumlah Zakat yang dikenakan untuk sesuatu tahun tersebut tidak akan berganda.

Bayaran Zakat secara “zakatonline” boleh di buat bila-bila masa sahaja.

Cara Bayar Zakat

Bayaran Zakat secara “zakatonline” boleh di buat bila-bila masa sahaja.

Dengan memilih bayaran melalui “FPX” anda akan terus mendapat resit digital.

Kaunter Zakat di setiap Daerah

Kemaskini pada 05, February 2021, 08:25:11