Tentang Kami

PENGENALAN

 • Bizzakat adalah satu direktori yang menyenaraikan para peniaga atau usahawan di negeri Pahang yang menawarkan pelbagai barangan jualan dan perkhidmatan.
 • Usahawan yang disenaraikan disebut sebagai ‘Ahli Bizzakat’ adalah dari usahawan atau perniagaan dari kalangan umat Islam.
 • Direktori ‘Bizzakat’ telah melalui beberapa penambahbaikan sejak ia mula diwujudkan. Dengan penambahbaikan terbaru pada tahun 2021, Bizzakat akan dapat memperluaskan lagi bidang perkhidmatan barangan yang disediakan kepada masyarakat.
 • Ahli Bizzakat tidak lagi ‘terhad’ kepada pembayar zakat sahaja. Walaubagaimanapun, PKZ akan mengesahkan maklumat dan status perniagaan bagi memastikan usahawan yang dimasukkan ke dalam direktori ini adalah perniagaan yang benar-benar wujud dan berkualiti.

LATARBELAKANG

 • Pada asalnya platform ‘Applikasi Bizzakat’ adalah satu inisiatif yang dilaksanakan oleh PKZ Pahang bagi menghargai para usahawan yang membayar zakat perniagaan di negeri Pahang.
 • Bizzakat yang diwujudkan pada tahun 2012 dengan nama ‘Desa Berkat’ merupakan satu jaringan tertutup (closed network) dikalangan usahawan yang membayar zakat bagi tujuan untuk berkongsi maklumat dan strategi perniagaan. Jaringan ini diwujudkan melalui laman web PKZ sahaja.

DESA BERKAT (2012)

 • Pada tahun 2015 jaringan ini mula dibuka untuk diakses oleh pengguna atau pembeli. Namanya juga diubah kepada ‘Usahawan Berkat’. Ini bertujuan untuk menjadi platform bagi mempromosi perniagaan usahawan-usahawan zakat kepada pengguna agar dapat bersaing dengan peniaga-peniaga lain.

USAHAWAN BERKAT (2015)

 • Tahun 2016, Bizzakat dengan jenama dan Logo baru diperkenalkan ketika itu. Promosi yang meluaskan dilaksanakan untuk memperkenalkan Ahli Bizzakat. Logo Bizzakat mula digunakan oleh ahli-ahli pada produk-produk keluaran masing-masing. Promosi dengan cara penerbitan video, iklan di akhbar serta media masa lain dipergiatkan. Namun, ketika itu Ahli Bizzakat masih terhad kepada pembayar zakat sahaja.
 • Tahun 2021, ‘Bizzakat’ hadir dengan dengan wajah baru. Applikasi ini diberi nafas baru dengan menyediakan unsur-unsur baru yang lebih segar dan mempunyai beberapa penambahbaikan.
 • Ahli Bizzakat tidak lagi terhad kepada pembayar zakat sahaja tetapi terbuka kepada semua usahawan atau peniaga milik Islam. Ini bertujuan untuk mewujudkan rangkaian yang lebih luas dan pelbagai.
 • Bagi menjaga kualiti dan kesahihan sesebuah perniagaan, setiap ahli Bizzakat akan disahkan terlebih dahulu dan diberikan ‘Nombor Ahli’. Pengguna boleh membuat pengesahan atau menyemak kesahihan ahli Bizzakat melalui pelbagai kaedah.

MATLAMAT

 • Matlamat ‘Bizzakat’ adalah bagi menyediakan platform promosi ‘PERCUMA’ kepada usahawan yang menjadi Ahli Bizzakat agar dapat bersaing di dalam perniagaan yang diceburi.
 • Bagi usahawan yang telah mempunyai saluran pemasaran masing-masing, Bizzakat merupakan medium promosi tambahan .
 • Bizzakat juga membuka ruang kepada ‘Usahawan Asnaf’ untuk ditempatkan di dalam direktori ini. Usahawan asnaf merupakan asnaf penerima bantuan modal daripada dana zakat Majlis Ugama Islam Dan Adat Resam Melayu Pahang. Melalui Bizzakat usahawan asnaf dapat dibantu untuk meningkat jualannya sehingga akhirnya boleh membayar zakat.
 • Kepada masyarakat pengguna, Bizzakat dihidangkan dengan pilihan dalam mencari barangan dan perkhidmatan dari kalangan usahawan Islam. Sebagai ‘Usahawan Islam’, ciri penting yang ditekankan ialah bersifat jujur, berakhlak mulia dan juga pembersih. Ciri-ciri inilah yang akan dipupuk dikalangan Ahli Bizzakat.

CIRI-CIRI BIZZAKAT

 • Ahli Bizzakat disenaraikan mengikut daerah dan jenis perniagaan.
 • Senarai ahli Bizzakat boleh dicari atau dipilih dengan mudah sama ada mengikut daerah, kategori atau jenis perniagaan dan juga melalui ‘kata kunci tertentu’.
 • Maklumat yang disediakan memaparkan maklumat seperti keterangan ringkas barangan atau perkhidmatan ditawarkan, lokasi, cara untuk dihubungi dan lain-lain.
 • Kesahihan sesuatu perniagaan dikawal dengan cara diberi nombor daftar ahli yang  khusus. Hanya usahawan yang telah disahkan sahaja diberikan nombor ahli.
 • Seseorang atau sesuatu perniagaan akan dikeluarkan daripada ahli Bizzakat jika tidak menepati kualiti tertentu seperti produk atau perkhidmatan yang tidak berkualiti atau tidak berdaya maju.

HALATUJU

 • Dengan iltizam untuk mewujudkan satu komuniti usahawan yang pelbagai dan memenuhi keperluan masyarakat pengguna serta mempunyai sikap terpuji, maka Bizzakat merupakan ‘paltform’ yang sangat praktikal untuk merealisasikan hasrat tersebut.
 • Memupuk komuniti usahawan Islam yang mempunyai kualiti yang tinggi dalam menjalankan urusniaga berdaya maju, berdisiplin, jujur serta berbudi perketi yang mulia.
 • Bizzakat juga boleh berperanan sebagai saluran ‘dakwah’ di mana melaluinya nilai-nilai yang baik dapat disalurkan sebagai kualiti yang perlu ada sebagai usahawan Islam yang menjadi Ahli Bizzakat.

DATO’ HJ. HALIDAN BIN MD DAUD
Pengurus Besar Kanan
Pusat Kutipan Zakat Pahang
Januari 2021 / Rejab 1442H

Kemaskini pada 30, January 2021, 11:18:11